αρχή επικοινωνία σύνδεσμοι Greek English
Η Μαρίνα Τοποθεσία Υπηρεσίες Εικονική περιήγηση Ελλιμενισμός


Υπηρεσίες

Σε κάθε θέση υπάρχει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος μέσω δικτύου πίλαρ. Σε κάθε θέση υπάρχει παροχή νερού και δυνατότητα εάν το επιθυμεί ο πελάτης παροχής τηλεφωνικής σύνδεσης.

Η είσοδος αυτοκινήτων στον χώρο της Μαρίνας είναι ελεγχόμενη σε 24ώρη βάση και επιτρέπεται μόνο σε κατόχους ειδικής μαγνητικής κάρτας.

click to magnify

Η Μαρίνα διαθέτει ειδικό χερσαίο χώρο για παροχή υπηρεσιών μικρής κλίμακας επισκευών και συντήρησης των σκαφών.

συντεταγμένες εισόδου : Ανατολικά: 22º 56' 50"
Βόρεια: 40º 34' 50"

Την Μαρίνα Θεσσαλονίκης διαχειρίζεται η
Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.),
ο εθνικός φορέας διαχείρησης ακινήτων και
περιουσιακών στοιχείων.